Meerhout

Veel reacties op aanvraag omgevingsvergunning kippenbedrijf Volmolenweg Meerhout

Het bedrijf Verhoeven LV uit Lommel vroeg een omgevingsvergunning aan bij het Meerhoutse gemeentebestuur voor het oprichten en exploiteren van een vleeskippenbedrijf. De aanvraag omvat onder meer de bouw van twee stallen van elk 2986m², elk voorzien voor 42.000 vleeskippen en een loods van 375m² op een perceel landbouwgrond langs de Volmolenweg in Meerhout. De locatie ligt in het meest noordelijke punt van Meerhout. De grenzen met de gemeenten Balen, Geel en Mol liggen er vlakbij.

Er komen veel reacties binnen op de aanvraag en regelmatig wordt ook gevraagd naar een standpunt van het Meerhoutse gemeentebestuur. De burgemeester en schepenen nemen pas een standpunt in als alle argumenten gekend en onderzocht zijn. Tot 7 juni kunnen bezwaren over de aanvraag ingediend worden. Dit kan per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2450 Meerhout of via digitaal via het omgevingsloket. Daar vind je ook meer informatie over de aanvraag. Het dossier inkijken kan bij het team bouw en milieu in het gemeentehuis, hiervoor maak je een afspraak via het telefoonnummer 014 24 99 48 of via het mailadres ro@meerhout.be.

Nadat het openbaar onderzoek is afgesloten, verleent het college van burgemeester en schepenen een advies aan de deputatie. Dit advies omvat een gemotiveerde beoordeling van zowel de aanvraag als de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De beslissing over de vergunning ligt bij de deputatie.

De beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag wordt bekendgemaakt door publicatie op de gemeentelijke website en door aanplakking van een affiche op de plaats waar de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden. Tegen deze beslissing kan een beroep ingediend worden bij de Vlaamse Regering.