Mol

570.000 euro coronasteun voor Molse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen

570.000 euro krijgt de gemeente Mol van de Vlaamse overheid om de cultuur- jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen. Deze steun maakt deel uit van een groter Vlaams noodfonds om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor verschillende sectoren te verzachten. De gelden worden volgens de verklaringen van de Vlaamse regering overgemaakt aan het gemeentebestuur. Het Molse gemeentebestuur gaat in nauw dialoog met de verenigingen om het geld te verdelen. Het bedrag gaat onvoldoende zijn om alle financiële leed van de Molse verenigingen te compenseren.

Het tijdelijk stopzetten van de werking en het wegvallen van talrijke activiteiten om de clubkas te spijzen, heeft voor de meeste verenigingen een grote financiële impact. Midden mei verspreidde het Molse gemeentebestuur al een open brief naar alle verenigingen. In deze brief erkenden het Molse gemeentebestuur de enorme gevolgen van de crisis voor de verenigingen. In de open brief werd al een engagement aangengaan om samen met de verenigingen te zoeken naar steunmogelijkheden. De steun van de Vlaamse overheid betekent op dat vlak al heel wat voor de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen.

Het Molse gemeentebestuur staat nu samen met de betrokken verenigingen en adviesraden voor de grote uitdaging om deze middelen correct en billijk te verdelen. Elke vereniging heeft een eigen werking en bijhorende kosten- en inkomstenstructuur. Daardoor kampt ook elke vereniging met specifieke uitdagingen.

De Vlaamse middelen richten zich specifiek op sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Deze drie belangrijke categorieën dekken uiteraard niet de volledige lading. De open brief van het Molse gemeentebestuur werd ook gestuurd aar de seniorenverenigingen, verenigingen voor personen met een handicap, natuurverenigingen, armoedeverenigingen, verenigingen van handelaars, verenigingen die lid zijn van de mondiale raad en de oudercomités van de Molse scholen. Ook naar deze verenigingen wilt het Molse gemeentebestuur de komende maanden blijven luisteren en ondersteunen waar nodig en mogelijk.