GeelKasterleeLaakdal

Captatieverbod uitgebreid in provincie Antwerpen

De Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx besliste om het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen verder uit te breiden. Uit peilmetingen blijkt dat de waterpeilen de afgelopen 2 weken verder gedaald zijn. Daarom werd beslist om nu ook de minder kwetsbare waterlopen uit het Netebekken toe te voegen aan het captatieverbod. In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent onder meer dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen.