Geel

Horeca-uitbaters, stad Geel en politie maken afspraken over sluitingsuur

Een café- of restaurantbezoek kan nog niet gebeuren op dezelfde manier gebeuren als voor de coronaperiode en er zijn richtlijnen. Vooral het vroege sluitingsuur zorgde in het weekend van 20 juni voor problemen.

Een delegatie van de Geelse horeca, de politiezone en van de stad zaten hierover samen. Om ervoor te zorgen dat iedereen tijdig zijn drank op heeft en naar huis kan vertrekken, stopt de uitbater om 00u30 met de verkoop, gaat de muziek uit en alle licht aan. Rond sluitingstijd houden politiepatrouilles een oogje in het zeil en wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een boete. Voor de klant bedraagt de boete 250 euro en voor de uitbater van een horeca-zaak is dat 750 euro.

De stad begrijpt dat het zowel voor uitbaters als voor bezoekers niet altijd gemakkelijk is. Maar om een heropflakkering van COVID-19 te voorkomen, blijft het belangrijk om de maatregelen goed op te volgen.