Laakdal

Jong CD&V betreurt het uitblijven van een Laakdals blokpunt

In Laakdal is de vraag naar een lokaal blokpunt groter dan ooit. Universiteiten en hogescholen roepen lokale gemeenschappen en besturen op om waar het kan een ruimte te voorzien om te studeren. De coronacrisis dwingt studenten ertoe ‘in hun kot’ te blijven. Uit een enquête van Teleblok blijkt dat een kwart van de studenten bezorgd is om slechte resultaten te behalen door het coronavirus. Ze missen een rustige studieplek of hebben verscheidene broers en zussen zodat ze thuis van de juiste studeeromstandigheden kunnen genieten.

“Toen we een half jaar geleden het gemeentebestuur voorstelden om ’t Fortun als studeerruimte te openen, werd dit idee niet meteen van tafel geveegd. ’t Fortun zou een andere invulling krijgen, maar in de ruime bibliotheek zouden mogelijkheden zijn. Door de coronacrisis zijn er allerlei voorwaarden waardoor de Laakdalse bib momenteel niet voldoet.”, zegt CD&V jongere Chiel Peeters. Maar er zijn nog meer openbare ruimtes in Laakdal zoals kerken, vergaderzalen, kapellen, parochies, kantines. Ze staan momenteel allemaal leeg, maar om uiteenlopende redenen zijn ze allemaal niet geschikt of niet bereid de ruimte ter beschikking te stellen van de Laakdalse student. Er is geen sanitair, geen WIFI en geen geld om kleine investeringen te doen. Jog CD&V Laakdal vindt het doodjammer, maar ze blijven niet bij de pakken zitten.

“De Laakdalse CD&V-jongeren brachten donderdag de Laakdalse studenten op de hoogte van het voorlopig uitblijven van dit Blokpunt. Ze lanceerden er ineens een oproep bij om eventuele locaties die ze over het hoofd zien te melden. Ook CD&V, de moederpartij, blijft het voorstel genegen om een Blokpunt op te richten in Laakdal”, aldus CD&V-voorzitter Stein Voet.