GeelKasterleeLaakdal

Valse controleurs op pad voor controle waterleiding

Momenteel lopen er valse controleurs rond die aan huis de stand van de watermeter komen controleren en een nazicht doen van de leidingen. Ze geven zichzelf uit als Pidpa-medewerkers, maar dat is niet zo. In bepaalde gemeenten hebben de valse controles al geleid tot diefstal.

Pidpa meldt uitdrukkelijk dat haar medewerkers altijd herkenbaar zijn aan hun personeelsbadge, hun uniform en eventueel hun wagen. De personeelsbadge moet de medewerker altijd tonen op verzoek.
Twijfel je of een bepaald persoon wel degelijk een medewerker van Pidpa is? Dan kan je nog altijd contact opnemen met Pidpa op het nummer 0800 90 300.

Daarnaast probeert Pidpa ook zoveel mogelijk vooraf een afspraak te maken.