Geel

Vastgoedvennootschap achter Astortoren zal overgenomen worden

Intussen openden de deuren van de woonzorgtoren van Astor, één van de vijf pilootprojecten rond ‘zorgmodellen voor de toekomst’, van de toenmalige minister bevoegd voor Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Naast de vzw Astor, die instaat voor de exploitatie van het woonzorgcentrum ‘Klein Veldekens’, staat ook de nv Igor, die instond voor de bouw van het complex. Aanvankelijk waren de zes oprichters achter vzw Astor en nv Igor dezelfde, namelijk Michiel Verhaegen en Hilde Vermolen, beide van het architectenbureau Osar, en de investeerders Victor en Leonia Van den Bergh-Vanlommel en Gunhilde Van Gorp en nv Plastiche, de zaak van haar man Theo Roussis.

Op 31 januari 2019 gebeurden er enkele verschuivingen tussen de nv en de vzw. De twee architecten stapten uit de raad van bestuur van nv Igor, en op hetzelfde moment stapten de twee investeerderkoppels uit de vzw Astor. Zo had de vzw geen enkele band meer met de nv, een wettelijke noodzaak omdat er anders sprake zou zijn van ‘ongeoorloofde verwantschap’.

De website Apache schrijft over dergelijke constructies: ‘Binnen de sector worden schijn-vzw’s opgericht (…) om geld te innen via huurcontracten tussen de vzw en de nv, maar bijvoorbeeld ook via hoge bestuurdersvergoedingen of consultancy-opdrchten die bestuurders of andere werknemers van de nv uitvoeren op kosten van de vzw.’

Architect Michiel Verhagen liet aan Apache daarover weten dat er daar bij Astor geen sprake van is: ‘Wij zijn in het verleden met nv Igor in zee gegaan omdat we nood hadden aan kapitaal dat we als vzw niet op tafel konden leggen. Een investering van 40 miljoen euro is niet iets dat een vzw aankan of waar een bank zomaar in mee stapt. We hebben dus privaat geld gezocht en gevonden bij de nv, maar met de nv hebben we als vzw, zoals gezegd geen enkele band.’

Verder liet Verhaegen optekenen dat de nv Igor binnenkort zal overgenomen worden door een vastgoedfonds (zoals o.a. Aedifica, Cofinimmo of Care Property Invest), maar dat hij nog geen naam kwijt wil omdat de deal nog niet is afgerond. Wel garandeert de architect dat er een afspraak bestaat tussen nv Igor en vzw Astor dat er bij eventuele winsten bij het doorverkopen van de aandelen 40% zal worden uitgekeerd aan de vzw Astor. Hij benadrukt ten slotte nog eens: ‘Ons is het er om te doen om een vernieuwende vorm van zorg te ontwikkelen voor oudere mensen, maar bijvoorbeeld ook voor mensen met een beperking. Daarom zullen we de huur voor mensen die hier komen wonen zo laag mogelijk houden.’

© Sander Verwerft