Geel

Ziekenhuis Geel kaapt tweede plaats weg met verslavingsproject bij NIAZ jaarprijs

Met het project ‘Verslavingszorg: ervaringsdrager aan bed van de patiënt in een algemeen ziekenhuis’ behaalde ziekenhuis Geel een tweede plaats bij de NIAZ jaarprijs. In totaal namen 47 Nederlandse en Vlaamse zorginstellingen deel aan de voorrondes en werden er meer dan 25.000 stemmen uitgebracht.

Het thema voor de NIAZ prijs was dit jaar ‘Persoonsgerichte Zorg’, waarbij de patiënt een actieve rol speelt. Verslavingszorg is geen kerntaak voor een algemeen ziekenhuis. Nochtans zijn spoedgevallenopnames omwille van middelenmisbruik dagelijkse kost. De zorg voor deze patiënten kwam niet tegemoet aan hun noden. Mede door de lange wachtlijsten in de verslavingshulpverlening werden patiënten ontslagen zonder aansluitende opvolging.

Dankzij dit project coachen psychologen en ervaringsdeskundigen deze patiënten op het juiste pad. Het Geelse project werd twee jaar geleden opgestart. Professionele hulpverleners van Ziekenhuis Geel, Sociaal Huis Geel, huisartsen en vrijwillige ervaringsdragers slaan de handen in elkaar om de problematiek van alcoholverslaving efficiënter aan te pakken. Samen proberen ze om mensen met problematisch drankgebruik, verslaving of vragen rond dit thema beter, gerichter, completer en intensiever te ondersteunen.

Met ondersteuning van de drughulpverlener en een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis kunnen vrijwilligers snel en laagdrempelig vanuit hun eigen ervaring mensen een luisterend oor bieden en moed inpraten wanneer ze het nodig hebben. De drie Kempense ziekenhuizen die deel uitmaken van Ziekenhuisnetwerk Kempen, nemen deze werking over zodat ook zij patiënten op deze manier kunnen helpen.