Geel

Bewoners WZC Wedbos en studenten Thomas More maken samen kunstwerken tijdens coronaperiode

Door de mooie en hechte samenwerking tussen kunstenaar Swa van Dael, studenten Sociaal Werk van Thomas More, bewoners en welzijnswerkers van woonzorgcentrum Wedbos en cultuurcentrum De Werft is het woonzorgcentrum er tijdens coronaperiode in geslaagd een reeks schilderijen voor ‘De Kleine Parade’ volledig af te ronden.

De essentie van het project De Kleine Parade is met kunst uitsluiting tegen te gaan en welzijn te verhogen. Ook mensen in kwetsbare situaties hebben een verhaal en dat mag en moet gehoord worden. Op deze manier tonen de bewoners van het woonzorgcentrum hun eigenheid en fantasie en laten ze hun stem horen.

Kunstenaar Swa van Dael is tijdens de coronaperiode met tien bewoners van het woonzorgcentrum en twee studenten van Thomas More aan de slag gegaan om hun droom over een goede wereld vorm te geven. Deze schilderijen werden interactief gecreëerd: de bewoners van het woonzorgcentrum, de kunstenaar en de studenten Sociaal Werk bezorgden de schilderijen beurtelings aan elkaar, op een ‘corona-veilige’ manier, om ze vorm te geven.

Voor het vijfde jaar op rij maken de bewoners van het woonzorgcentrum schilderijen voor De Kleine Parade. Gewoonlijk vindt er een groots afsluitend toonmoment plaats in CC De Werft. Dit jaar ging het toonmoment door volgens de coronarichtlijnen en met een beperkt aantal personen.