GeelKasterleeLaakdal

Code geel voor brandgevaar in natuurgebieden

Natuurgebied Zammelsbroek Geel

Momenteel geldt brandfase Geel in de provincie Antwerpen. Concreet betekent deze code dat er een licht verhoogd risico op brand in natuurgebieden is. De natuur begint droger te worden waardoor het risico op natuurbrand groter wordt.

Natuurbeheerders en brandweer zijn waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer uit op aangepaste sterkte. Het bemannen van de brandtorens is afhankelijk van de risico-evaluatie door Natuur en Bos en de brandweerdiensten. Spring voorzichtig om met alles wat vuur kan veroorzaken zoals een BBQ, smeulende assen, sigarettenpeuken, kampeervuurtjes, vuurkorven en vonken bij werkzaamheden.

Deze waarschuwing heeft betrekking op alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos gelegen in de provincie Antwerpen. Het brandgevaar in de bos- en natuurgebieden van andere openbare besturen zoals provincies en gemeenten, of van private eigenaars, is uiteraard gelijkaardig. Hierbij adviseert het Agentschap Natuur en Bos om een zelfde voorzichtigheid in acht te nemen.