Geel

Grote verkeershinder op Winkelomseheide door asfalteringswerken

Er vinden asfalteringswerken plaats op Winkelomseheide op dinsdag 7 juli. Tijdens de werken is er sterke hinder voor het verkeer. De werken verlopen in twee fases.

Fase 1 zijn werken op kant rijweg richting Geel-Oost. Dan is er éénrichtingsverkeer van op- en afrittencomplex Geel-Oost naar de Geelse Ring. Fase 2 zijn werken op kant van rijweg richting Geelse Ring. Dan is er éénrichtingsverkeer van de Geelse Ring naar het op- en afrittencomplex Geel-Oost.

Voor beide fases is er voor één rijrichting een omleiding voorzien via Tessenderloseweg. Fietsers blijven doorgang hebben in beide richtingen.