Mol

Kruispunt Ezaart-Slagmolenstraat-Kortestraat terug open

Op vrijdag 10 juli wordt het kruispunt Ezaart – Slagmolenstraat – Kortestraat opnieuw opengesteld. Dit betekent dat het verkeer op Ezaart, komende van het Centrum, de Slagmolenstraat en de Kortestraat weer kan inrijden. Op Ezaart doorrijden richting Zuiderring is evenwel niet mogelijk. Ezaart blijft vanaf het kruispunt afgesloten tot aan de Molse Nete. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Borgerhoutsendijk en Zuiderring (N71). Fietsers moeten omrijden via de Slagmolenstraat en Sint-Janstraat.

Sinds 2 juni voert men in opdracht van Aquafin rioleringswerken uit in Ezaart, van het kruispunt met de Slagmolenstraat tot aan de Molse Nete. De werken duren ongeveer een jaar. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur maken van de werken gebruik om het wegdek te vernieuwen en vrijliggende fietspaden aan te leggen. Begin augustus, na het bouwverlof, starten de werken op Ezaart, nl. het gedeelte tussen het kruispunt met de Slagmolenstraat tot de Molse Nete.