Geel

Kruispunt Pas-Stelenseweg-Waterstraat vrijdag terug open

De weg-en rioleringswerken aan het kruispunt Pas-Stelenseweg-Waterstraat zijn bijna klaar. Vrijdagochtend kan het kruispunt gedeeltelijk weer open voor het verkeer. Vanuit Stelenseweg en Waterstraat kun je dan opnieuw naar Pas rijden. Het éénrichtingsverkeer op Pas wordt dan opnieuw normaal dus van het kruispunt richting Markt.

Vrijdagochtend, ten laatste om 7 uur, kan het kruispunt ‘Zonneke’ worden opengesteld voor het verkeer. Drie van de vier armen van het kruispunt kunnen open. Je kunt dan weer vanuit Stelenseweg en Waterstraat over het kruispunt naar Pas en de Markt rijden. De vierde arm, namelijk Pas richting Antwerpseweg, blijft gesloten.
In de loop van vrijdagochtend wordt de signalisatie weggehaald en de lichten opnieuw in werking gesteld. Het éénrichtingsverkeer op Pas tussen Markt en Zonneke wordt weer zoals vroeger en ook in Waaiburg en Peperstraat gaat alles terug naar de normale situatie.

© Stad Geel

Na het bouwverlof start de tweede fase van de werken. Daarin wordt het deel tussen kruispunt Zonneke tot en met het kruispunt met met Dr.-Sanodreef en Dr.-Peetersstraat heraangelegd. De herstellingswerken aan de wegverzakkingen aan Dr.-Sanodreef en Dr.-Peetersstraat worden samengenomen met deze tweede fase zodat alle werken samen klaar zijn. Als de werken vlot verlopen, kunnen de werken aan Pas tegen het einde van het jaar worden afgerond.