GeelKasterleeLaakdal

Captatieverbod op nagenoeg alle onbevaarbare waterlopen in provincie Antwerpen

Het captatieverbod in de provincie Antwerpen wordt uitgebreid op nagenoeg alle onbevaarbare waterlopen. Volgens de provincie is het verbod nodig ter bescherming van het grondwatertsysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. De waterpeilen daalde de afgelopen weken zienderogend achteruit en verschillende waterlopen zijn zelfs gedeeltelijk drooggevallen.

© Provincie Antwerpen

Het captatieverbod betekent dat er geen water uit de waterlopen mag opgepompt worden. Het captatieverbod is niet van toepassing voor hulpdiensten bij noodgevallen, het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. Het provinciaal captatieverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen.

Op een aantal waterloopsegmenten is vissterfte vastgesteld en zijn kleinschalige reddingsacties opgezet om vissen te verplaatsen naar een nabijgelegen waterloop waarin wel nog voldoende water aanwezig is. Er zijn echter nog maar weinig waterlopen met voldoende water om te dienen als toevluchtsoord voor de beekfauna.

© Provincie Antwerpen – Vissterfte Rode Loop