Geel

Herstelling betonvlakken op rijweg zorgt voor verkeershinder

Van 27 augustus tot 30 september herstelt men betonvlakken op de rijweg en het fietspad ter hoogte van Lammerdries 8, Tongerloseweg 1 en Meerhoutseweg 1 in Geel.

Er is hinder voor het gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de werken aan de Tongerloseweg en Meerhoutseweg. Eén rijstrook is beschikbaar.

Aan Lammerdries is er hinder ter hoogte van de werken voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Eén rijstrook is beschikbaar en fietsers moeten op de rijbaan.