Geel

Onderzoek naar probleem wateroverlast in Ten Aard

Naar aanleiding van de aanhoudende wateroverlast in Ten Aard voert de stad Geel samen met rioolbeheerder Aquafin onderzoek uit naar de oorzaak van deze problemen. Hopelijk heeft men binnen enkele weken uitsluitsel over de oorzaak en kunnen er maatregelen getroffen worden. De stad vraagt om problemen altijd te melden via een formulier op de stedelijke website. De meldingen die tot nu toe binnenkomen leveren nuttige informatie op, volgens het stadsbestuur.