Kasterlee

Tielense dorpskern wordt zone 30

In de Kastelse deelgemeente Tielen wordt de ganse dorpskern een zone 30. De Nieuwstraat en Schaarstraat worden fietsstraten. De zone strekt zich volledig uit over Tielendorp, vanaf het digitaal snelheidsbord tot aan de spoorwegovergang. De Kerkstraat vanaf het kruispunt met Tielendorp tot aan de oversteekplaats aan huisnummer 33 en het Stationsplein. Automobilisten moeten zich aan de snelheidsbeperking van 30 km per uur houden.

© Gemeente Kasterlee

Volgens burgemeester Ward Kennes startte de technische dienst met de aanpassing van de signalisatie zodat alles klaar is op 1 september, als het schooljaar start. De oversteekplaats aan de school en de kinderopvang in Tielendorp wordt verlegd. Deze week wordt die oversteek beveiligd met een dynamische verlichting.

Kasterlee gaat verder met de uitvoering van de snelheidszones van het mobiliteitsplan van twee jaar geleden. Toen en vorig jaar werd rond de scholen van Lichtaart en Kasterlee al een zone 30 ingevoerd en later uitgebreid. Ook in de Bloemenwijk van Lichtaart geldt dezelfde snelheidsbeperking om deze woonzone verkeersveiliger te maken.