Mol

Alle najaarskermissen in Mol vinden plaats

Als de coronacijfers het toelaten, laat het Molse gemeentebestuur alle kermissen plaatsvinden die dit najaar op de planning staan. Voor elke kermis beslist men op maat hoe men deze veilig kunnen organiseren, al dan niet met een reservatiesysteem of andere maatregelen. Vooraf voorziet men de nodige aangepaste communicatie zodat elke kermisbezoeker weet wat de richtlijnen inhouden. De afgelopen kermissen in Donk en Sluis bewezen dat het perfect mogelijk is om zowel een kleine als grotere kermis coronaproof te organiseren. De komende weken overlegt Mol nog verder met de foorreizigers om elke kermis grondig voor te bereiden.

De specifieke organisatie van elke kermis hangt af van verschillende factoren, waarbij vooral de omvang van de kermis een belangrijk element is. Dit omvat zowel het aantal kermiskramen, het verwachte aantal kermisbezoekers, de beschikbare oppervlakte als de afsluitmogelijkheden van het kermisparcours. Ook de nabijheid van lokale horeca heeft ook een impact. Voor elke kermis voorzien we de permanente aanwezigheid van veiligheidsmedewerkers die de maximumcapaciteit handhaven en de correcte opvolging van de regels controleren. Lange wachtrijen wilt men maximaal uitsluiten.

De organisatie van elke kermis verloopt in samenspraak met de foorreizigers zelf en eventuele horeca in de nabijheid van het kermisparcours. Spreiding van de bezoekers is telkens een belangrijke doelstelling voor elke kermis, aangezien er per kermis een strikt maximum geldt voor het aantal kermisbezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn. Deze spreiding kan men, afhankelijk van de specifieke aard van elke kermis, nastreven op verschillende manieren: extra kermisdagen, vroeger openen of een online reservatiesysteem

Voor dit najaar staan in Mol nog zes kermissen op het programma. Onderstaande kermisdata zijn onder voorbehoud. Eventuele aanpassingen van de openingsdagen zijn nog mogelijk in functie van een coronaveilige organisatie.

Ginderbuiten: van 26 tot en met 29 september
Heidehuizen: van 11 tot en met 13 oktober
Postel: van 18 tot en met 20 oktober
Steenweg (Achterbos): van 18 tot en met 20 oktober
Meyers (Wezel): van 25 tot en met 27 oktober
Millegem: van 25 tot en met 27 oktober