Kasterlee

Inwoners kunnen zelf Lichtaart kermis opwaarderen

Inwoners en verenigingen van Kasterlee kunnen tot 1 november creatieve ideeën indienen om de kermis in Lichtaart nieuw leven in te blazen. Ze maken kans op 1.500 tot 2.500 euro budget voor de realisatie van hun idee tijdens de kermis of het Spiegeltentfestival in 2021 in Lichtaart.

Met een mooie tweede prijs in de Dorpskracht-wedstrijd van de Vlaamse Landmaatschappij won de gemeente Kasterlee een mooie geldprijs. Deze middelen worden via ‘burgerbudget Lichtaart kermist’ ter beschikking gesteld aan inwoners en verenigingen die goede ideeën hebben om de kermis in Lichtaart extra schwung te geven.

Volgens schepen van cultuur Guy Van de Perre is dit een eerste experiment op kleine schaal met een burgerbudget. Iedereen vanaf 16 jaar kan deelnemen. Vanaf half november tot eind december kunnen de indieners campagne voeren voor hun idee, en alle inwoners kunnen zowel digitaal als tijdens een jury- en publieksmoment stemmen op hun favoriete voorstel.

In januari van volgend jaar wordt bekendgemaakt over welke winnaars het budget van 4.000 euro gespreid zal worden. Men mikt op één groot project van maximaal 2.500 euro en één klein project van maximaal 1.500 euro. ‘Maar afhankelijk van het aantal ingediende ideeën kunnen we afwijken van deze verdeling’ zegt Guy. ‘We hopen vooral op voorstellen die inhoudelijk een meerwaarde zijn voor Lichtaart én echt gedragen zijn door onze inwoners. Daarom nemen we in de jury ook burgers op die via loting uitgekozen worden.’

Het gemeentebestuur zocht voor de uitwerking van het initiatief ondersteuning bij de Wakkere Burger vzw. ‘Hun expertise op vlak van participatie geeft ons vertrouwen dat we met een sterk experiment rond burgerbudgetten naar buiten komen. Nu is het aan onze inwoners en verenigingen om een actieve rol op te nemen en van zichzelf te laten horen!’

© Gemeente Kasterlee

Het reglement met alle info en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op www.kasterlee.be/burgerbudget of op te vragen bij de cultuurdienst via cultuur@kasterlee.be of 014 85 99 22.