Laakdal

Openbaar onderzoek : Herinrichting kruispunt Nieuwe Baan, Heikantstraat en Hezemeer

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek over de vernieuwing van het kruispunt van de Nieuwe Baan met de op- en afritten naar de E313 Geel-Oost in Laakdal. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil deze plek vlotter en veiliger maken voor alle weggebruikers.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet de aanleg van een dubbelstrookrotonde aan de Heikantstraat, een nieuwe carpoolparking voor 74 voertuigen met naastliggende bushaven, een nieuw dubbelrichtingsfietspad en een groenere inrichting van de ‘Triangel’ (kruispunt Nieuwe Baan-Steenweg op Meerhout-Hezemeer).

© Agentschap Wegen en Verkeer

Ook de Heikantstraat en het kruispunt met de Steenweg op Meerhout worden volledig vernieuwd. Op dit laatste punt komt in de toekomst dan ook een knip voor gemotoriseerd verkeer, om de verkeersveiligheid aan de Triangel te verhogen.

Na het afronden van de onteigeningsprocedures, kan dit jaar ook de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Tijdens het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning krijgen alle geïnteresseerden de kans het project in detail te bekijken via het Omgevingsloket Vlaanderen, en eventuele opmerkingen of bezwaren in te dienen via de gemeente Laakdal. Het openbaar onderzoek loopt 30 dagen vanaf 2 september 2020.

Vanaf de eerste voorbereidende werken gaat de uitvoering ongeveer een jaar in beslag nemen. Als alles vlot verloopt, kunnen de eerste voorbereidende werken begin volgend jaar opgestart worden. Ze duren een drietal maanden, en vinden voornamelijk plaats in de wegbermen, met zeer beperkte hinder. Uitvoering van de hoofdwerken is dan aansluitend vanaf het voorjaar 2021. Deze duren een achttal maanden. Om de hinder te beperken, werkt de aannemer in verschillende fases.