Geel

Opgepompt water bouwwerf naar Zeggeloop om schaars grondwater terug aan te vullen

De bouwheer van het project in de Geelse Lebonstraat, waar vroeger café Castaar was, kreeg van de stad opgelegd dat het opgepompte water naar de Zeggeloop moet afgevoerd worden. Om het schaarse grondwater aan te vullen. Als dit water aangesloten zou worden op riolering in de Lebonstraat zelf zou dit afgevoerd worden naar het zuiveringsstation in Stelen, dat het gezuiverd water dan loost in de Grote Nete. Dit redelijk zuivere water zou zo versneld afgevoerd worden naar de zee, wat gezien de steeds groeiende droogteproblemen in Vlaanderen, niet te verantwoorden is.

De bouwheer loost nu het zo goed als zuivere grondwater van de werf in de bufferbekkens achter de GO! schoolgebouwen, waarna dit eventueel nog verder via de Zeggeloop richting Kleine Nete stroomt. Op deze wijze wordt het overgrote deel van dit opgepompte water terug geïnfiltreerd in de bodem en vult zo het alsmaar schaarsere grondwater terug aan.

Aan de hoek van de Technische Schoolstraat en het paadje naast het stadspark, loopt de buis over het voetpad, er is een helling gemaakt maar dit kan enige hinder geven. Aan de ingang van het stadspark aan de kant van het paadje is ook een helling over de afvoerbuis gemaakt. Voor kinder- en rolwagens is het aangeraden om een van de andere ingangen van het stadspark te nemen.

Voor een bronbemaling/droogzuiging is altijd een vergunning nodig. Tijdens de aanvraagperiode bekijkt de stad waar het grondwater geloosd mag worden. De stad streeft er hierbij naar om het water steeds in de onmiddellijke omgeving te laten infiltreren. Hierdoor is de impact van de bemaling op het grondwaterniveau het kleinst. Als dat niet mogelijk is wordt er geprobeerd om het af te leiden naar een regenwaterafvoer of oppervlaktewateren. Lozing in de riolering wordt slechts in enkele gevallen toegelaten.