Geel

Project ‘Veilige schoolomgevingen’ van start tijdens week van de mobiliteit

Op woensdag 16 september start de week van de mobiliteit. De stad Geel vindt dat elk kind op een veilige manier op school moet geraken. Daarom start de stad met het project ‘Veilige schoolomgevingen’. Geel pakt met dit project elk jaar twee schoolomgevingen aan en betrekt schoolkinderen, ouders en buurtbewoners om samen tot oplossingen te komen.

De Stedelijke basisschool de Burgstraat is als eerste aan de beurt en dit najaar komt vrije basisschool Top@Punt ook aan bod. In het bestuursakkoord 2019-2024 ambieert de stad Geel om elke schoolomgeving veiliger en gezonder te maken. Ook wil de stad het aandeel niet-gemotoriseerd verkeer naar school vergroten.

Voor elke schoolomgeving in Geel volgt de stad hetzelfde traject met de volgende vier stappen: Wat wil het kind zelf? Participatietraject om uitdagingen te formuleren en oplossingen te zoeken. Het invoeren proefopstellingen en testen en een evaluatie.

In Stedelijke Basisschool de Burgstraat voerde de dienst jeugd de bevraging bij de schoolkinderen al uit in februari van dit jaar. Daarna lag het project even stil omwille van de coronacrisis. Het participatietraject met betrokkenen is eind augustus opgestart. Buurtbewoners die in de projectzone wonen, kregen een uitnodiging om mee na te denken over de schoolomgeving. De ouders van de schoolkinderen kregen deze info via de school.

De online participatieperiode loopt tot 29 september via de website www.ideevoorgeel.be/veiligeschoolomgevingen. Daar kunnen betrokkenen zelf een voorstel indienen over verkeersveiligheid, parkeergelegenheid, de schoolomgeving of duurzame verplaatsingen of stemmen op andere voorstellen. Op 29 september is er een participatieavond voor buurtbewoners en betrokkenen van de school waarop verder aan de slag wordt gegaan met de voorstellen die online werden ingediend. Na deze avond maakt de stad deze de ideeën verder concreet en werkt ze testmaatregelen uit. In het voorjaar van 2021 wil de stad de testmaatregelen invoeren en evalueren.

De stad wacht niet tot het project van Stedelijke basisschool de Burgstraat is afgerond om in basisschool Top@punt te starten met het project. De eerste stappen van het traject worden ook daar dit jaar al gezet.