Geel

Stad wil kapel van Elsum beter inplanten

Schepen van Patrimonium, Ben Van Looveren (CD&V), antwoordde tijdens de gemeenteraad op een vraag van Noël Devos (De Brugpartij) over de kapel van Elsum, dat de renovatiewerken van de kapel van Elsum zullen starten in 2021. Stad Geel kreeg hiervoor immers van Vlaanderen €191.773 subsidie voor deze renovatie en raamt de kosten op een totaal van €265.808.

Verder verklaarde Van Looveren dat de stad wil bekijken of het niet mogelijk is om de kapel van Elsum een mooiere plaats te geven door het verkeer enkel langs de noordkant van de kapel te laten passeren en dus niet meer langs weerszijden. Momenteel is er binnen de gemeentelijke diensten een werkgroep opgestart die het stadsbestuur moet adviseren voor goede nevenbestemmingen naast bidplaats, maar Van Looveren verwelkomt ook alle ideeën van buitenaf.

© Sander Verwerft