Olen

Werken geluidsschermen E313 starten volgende week maandag

Volgende week maandag starten de voorbereidingswerken voor het plaatsen van geluidsschermen langs de E313 ter hoogte van Schaatsbergen en Ven in Olen. Normaal gingen de werken van start dit voorjaar, maar corona zorgde voor vertraging. De nieuwe voorziene startdatum is maandag 14 september. De werken duren zo’n drie maanden.

Eerst vinden de nodige voorbereidingen plaats zoals het creëren van doorsteken in de middenberm van de autosnelweg en snoei- en rooiwerken. Daarna plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer de geluidsschermen aan de noordzijde (rijrichting Antwerpen) en vervolgens aan de zuidzijde (rijrichting Hasselt).

De betonnen geluidsschermen worden geplaatst over een totale lengte van ongeveer 1,4 kilometer. Richting Antwerpen komt er 600 meter aan schermen, richting Hasselt gaat het om 800 meter. De geluidsschermen zijn 3 tot 4 meter hoog. Aan de kant van de snelweg zijn ze voorzien van een absorberend materiaal waardoor de geluidsgolven niet weerkaatsen.

Om de aanleg van de geluidsschermen te kunnen uitvoeren, creëert het Agentschap Wegen en Verkeer een werkzone op de rechterrijstrook en de pechstrook van de autosnelweg. Het verkeer op de E313 wordt er plaatselijk op versmalde rijstroken gebracht en het verkeer op de linkerrijstrook gaat via een doorsteek in de middenberm naar de andere zijde. Het doorgaand verkeer op de autosnelweg kan dus altijd over twee versmalde rijstroken blijven rijden, weliswaar met een snelheidsbeperking.

De werken brengen enige geluids- en trillingshinder met zich mee. Om de strakke planning te halen, kan er ook ‘s nachts en tijdens het weekend worden gewerkt. Om de hinder voor de omwonenden te beperken, vinden bepaalde werken enkel overdag plaats.