Geel

Ziekenhuis Geel investeert 60.000 euro in de regio als dank voor steun en inzet tijdens coronacrisis

Om zijn zorgmedewerkers te bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis, verviervoudigt Ziekenhuis Geel dit jaar zijn teambuildingsbudget. Er is echter één voorwaarde voor de medewerkers om van dit verhoogd budget gebruik te mogen maken: de teambuilding moet doorgaan in samenwerking met een bedrijf of organisatie in de eigen regio. Zo zal het ziekenhuis maar liefst 60.000 euro in de lokale economie pompen. Op deze manier wil het ziekenhuis ook iets terugdoen voor alle steun die het ontving van de lokale bevolking.

“Mensen en bedrijven uit de regio hebben ons door dik en dun gesteund tijdens de moeilijke maanden van de coronacrisis. Nu is het aan ons om iets terug te doen”, zegt Jan Flament, CEO van Ziekenhuis Geel. Het ziekenhuis wil zijn medewerkers bedanken voor de onvoorwaardelijke en gedreven inzet tijdens de coronacrisis. Het verviervoudigt daarom zijn budget voor teambuilding. Het gaat in totaal om 60.000 euro, dat het ziekenhuis wil investeren in de lokale economie.

“Als regionaal ziekenhuis doen we graag iets terug voor onze regio, samen mét de regio”, aldus Jan Flament. “Daarom lanceren we een oproep naar lokale ondernemers. We vragen hen voorstellen en ideeën van teambuildingsactiviteiten op te sturen. Zo kunnen we dat geld investeren in de lokale economie én geven we onze medewerkers een leuke teambuilding.”

Het ziekenhuis weerhoudt de leukste en beste voorstellen. Organisatoren kunnen hun voorstel voor de verschillende ziekenhuisteams voor 15 oktober opsturen naar communicatie@ziekenhuisgeel.be. De activiteit moet uiteraard corona-proof zijn. En het is ieder team of afdeling die zélf mag kiezen aan welke teambuilding zij willen deelnemen uit het aanbod dat gedaan wordt en binnen het budget past.