Geel

Albert Heijn krijgt geen vergunning voor Molseweg

Het stadsbestuur van Geel heeft de omgevingsvergunning voor de bouw van een warenhuis van Albert Heijn op de Molseweg geweigerd. Het college van burgemeester en schepenen oordeelde dat de voorliggende plannen op verschillende punten onvoldoende waren.

Het bouwproject waarvoor in juli een omgevingsvergunning werd aangevraagd, kreeg de naam Blue Garden mee, “een verwijzing naar het grote aandeel blauw en groen welke als rode draad terugkomen in het ontwerp van het gebouw”, luidde het in de aanvraag. Het project hield een supermarkt van de Nederlandse keten Albert Heijn van 2.000 vierkante meter in, met daarboven een kantoor en tien appartementen. Bij de site hoort ook een grote parking. Het project zou opgetrokken worden op het terrein van de vroegere Seatgarage op de Molseweg.

Maar het stadsbestuur van Geel oordeelde dat de plannen nogal wat tekortkomingen vertoonden en weigert de omgevingsvergunning af te leveren. Het bestuur haalt onder andere als redenen aan dat de wooneenheden ‘te weinig kwaliteitsvol’ zijn, de parking te veel verharding omvat en dat de lange gesloten gevel aan de rechterzijde een nieuwe wachtgevel doet ontstaan. Ook van verschillende buurtbewoners waren er duidelijke bezwaren binnen gekomen. Volgens het stadsbestuur zijn het op zich wel zaken die aangepast kunnen worden.

© Hans Otten