Geel

Brug Stelen krijgt nieuwe beplanting

Door zijn interpellatie op de gemeenteraad de titel ‘de ramp van Stelen’ mee te geven, trok Dirk Kennis (De Brugpartij) alvast de aandacht. Hij kaartte het probleem aan dat de bermen van de verhoogde brug over het Albertkanaal er schandelijk kaal bij liggen.

De ramp van Stelen verwijst in die zin naar de helling die de verhoogde brug maakt. “De mensen van Stelen zijn blij met de nieuwe brug, maar een grote bekommernis is de erbarmelijke staat van de bermen”, zei hij. “Over zowat 450 meter werden bij de werken 300 hoogstammen en bijhorend struikgewas gekapt en verwijderd, die nog altijd niet gecompenseerd zijn. Het struikgewas dat er prof forma in de grond werd gestopt, is bij een gebrek aan zorgen schielijk overleden.”

Milieuschepen Bart Julliams (N-VA) verwijst naar de weersomstandigheden van het voorbije jaar, in combinatie met het virus genaamd corona. “Er was een beplantingsplan voor de bermen opgemaakt en dat zou in maart uitgevoerd worden”, zegt hij. “Maar door de hevige regenval was een deel van de taluds weggespoeld en die toestand moest eerst hersteld worden. Het struikgewas dat er geplant werd, heeft nadien door de droogte niet ‘aangeslagen’, met alle gevolgen vandien.

Volgens de Vlaamse Waterweg wordt het beplantingsplan alsnog uitgevoerd. Dat staat voor oktober en november gepland. Daarvoor worden uitsluitend inheemse soorten zoals inheemse eik gebruikt.”

© Hans Otten