GeelKasterleeLaakdal

CO2-uitstoot in de Kempen is gedaald

Zes jaar geleden engageerden de 29 Kempense gemeenten zich om van de Kempen een klimaatvriendelijke regio te maken. Volgens de recente cijfers van intercommunale IOK daalde de CO2-uitstoot in de Kempen met 6,2% tegenover negen jaar geleden. Deze positieve resultaten zijn het gevolg van de evolutie van de CO2-uitstoot en de productie van lokale, hernieuwbare energie in de hele regio.

Meerhout kan het beste resultaat voorleggen. Want in de gemeente is de CO2-uitstoot met meer dan 25% gedaald, dankzij 7 windmolens, een biogascentrale en heel wat zonnepanelen bij de inwoners.