Geel

Geel Wintert gaat door, kerstmarkt hoogst onzeker

Geel Wintert gaat er anders uitzien als vorig jaar

De winterhappening Geel Wintert krijgt dit jaar een andere vorm: korter, maar intenser. Maar voor de kerstmarkt is er minder goed nieuws: de diensten stellen voor om een jaar over te slaan, maar de beslissing is nog niet genomen.

Dat Geel Wintert een nieuw elan krijgt, heeft evenveel met corona als met de ervaringen van de voorgaande jaren te maken. Vanwege corona is het niet mogelijk om opnieuw de grote feestchalet te plaatsen. Wel wordt er gewerkt met houten chalets die verenigingen kunnen bemannen om wat inkomsten te hebben. Daarnaast krijgt de lokale horeca een grote inbreng, omdat zij de mogelijkheid krijgen om hun (winter)terrassen tot begin januari te laten staan. Over het concrete programma tijdens Geel Wintert vindt komende dinsdag een overleg met de organisatoren plaats.

Voor Geel Wintert en de kerstmarkt werken de diensten Lokale Economie en Vrijetijd voor het eerst samen. Die stelden een plan op dat begin deze week aan het schepencollege werd voorgelegd. “Voor de kerstmarkt is een plan op langere termijn voorgesteld, waarbij geopteerd wordt om de klassieke tentjes te vervangen door houten chalets”, zegt schepen van Evenementen Nadine Laeremans (CD&V). “Maar de diensten gaven ook het advies om de kerstmarkt dit jaar te annuleren. Voor verenigingen is dat een belangrijke bron van inkomsten, maar een constellatie waarbij ze duizenden mensen lokken om iets te komen drinken, kan in deze omstandigheden niet. Als de kerstmarkt toch geannuleerd zou worden, proberen we wel andere activiteiten op te zetten die de nodige sfeer brengen. Het blijft toch een publiekstrekker.”

© Hans Otten