GeelKasterleeLaakdal

Open brief ziekenhuizen vraagt aan alle Kempenaars om regels strikt te volgen

De vier Kempense ziekenhuizen schreven een open brief aan alle Kempenaren. Men vraagt in de brief om de regels strikt te volgen en elkaar te steunen in deze moeilijke periode. De ziekenhuizen zelf stellen alles in het werk om de zieke medeburgers de beste zorg te blijven bieden. Het coronavirus verspreidt zich in sneltreintempo. Dit veroorzaakt opnieuw een forse toename van zowel besmettingen als opnames in de ziekenhuizen en op de diensten intensieve zorgen.

Maar voor de ziekenhuizen komt aan dit tempo van verspreiding van het virus de limiet in zicht van wat het personeel en de ziekenhuizen aankunnen. Daarom is het van levensbelang dat we nu met zijn allen een dam opwerpen tegen het virus, aldus de open brief. De ziekenhuizen stellen ondertussen alles in het werk om alle patiënten de beste zorg te blijven bieden. Bovenal willen ze patiënten met andere aandoeningen, die geen uitstel verdragen, blijven behandelen om ook op dit front geen menselijke verliezen te lijden.

https://www.facebook.com/ziekenhuisgeel/posts/643697329627959