GeelKasterleeLaakdal

Verstrengde regeling voor bezoekers en begeleiders in de 4 Kempense ziekenhuizen

De vier Kempense ziekenhuizen gaan vanaf woensdag 28 oktober hun bezoekersregeling aanpassen. Ze doen dit gezamelijk. Bezoek voor patiënten is pas mogelijk vanaf de zesde dag van opname. Begeleiders worden ook zeer uitzonderlijk toegelaten.

Kinderen onder de 18 jaar mogen nog bezoek krijgen van de ouders of de wettelijke voogd. Palliatieve patiënten mogen bezoek krijgen volgends de afspraken die de behandelende arts met de patiënt maakt. Het aantal bezoekers wordt beperkt tot 1 persoon per dag per patiënt. De behandelde arts kan mits toestemming van de hoofdarts bezoek uitzonderlijk toelatan als de behandelende arts dit nodig vindt voor het welzijn van de patiënt.

Begeleiders van van patiënten worden vanaf woensdag niet meer toegelaten bij een raadpleging, onderzoek of op de dienst spoedgevallen. Maar er zijn uitzonderingen voor patiënten van 75 jaar of ouder, kinderen onder de 18 jaar, patiënten met een mentale of fysieke beperking, partner bij een raadpleging voor een zwangerschap, bij een slechniewsgesprek of op vraag van de arts en ingrepen en onderzoeken met verdoving. Enkel dan mag er maximaal 1 begeleider mee met de patiënt.

De vier Kempense ziekenhuizen in Geel, Mol, Herentals en Turnhout benadrukken nogmaals dat bezoekers of begeleiders met COVID-symptonen of een recent risicocontact niet naar een ziekenhuis mogen komen. Dit kan de gezondheid van de patiënten en ziekenhuismedewerkers ernstig in gevaar brengen.