Geel

Open Vld Geel vraagt stad om rekening te houden met menstruatiearmoede

Lieselotte Thys van Open VLD Geel vroeg tijdens de gemeenteraadscommissie om aandacht te geven voor menstruatiearmoede binnen het Geelse armoedebeleid. Uit een recent rapport van Caritas Vlaanderen blijkt dat 12% van de bevraagde meisjes soms geen geld heeft om menstruatieproducten te kopen. 12% van de Vlaamse meisjes geeft aan soms geld te hebben voor menstruatieproducten. Dat is meer dan 1 op 10 en dat vindt Thys een hallucinant en onaanvaardbaar cijfer.

Als meisjes of vrouwen geen gebruik kunnen maken van menstruatieproducten komt het soms zo ver dat ze niet naar school of naar hun werk kunnen gaan. Laat staan dat ze kunnen gaan sporten of aan andere activiteiten kunnen deelnemen. Hierdoor lopen ze het risico op isolatie, schoolachterstand en loon- en jobverlies omwille van afwezigheden. Volgens Lieselotte Thys kunnen die afwezigheden perfect vermeden worden.

Ze had twee voorstellen in de gemeenteraadscommissie. Het opnemen van deze producten in het aanvullende financieringsmechanisme van het OCMW en het voorzien van automaten met gratis voorbehoedsmiddelen in de secundaire scholen. Het Geelse stadsbestuur gaf aan dit verder te willen onderzoeken in welke mate Geel hier al aan tegemoet komt en waar het beter kan.