Geel

Sint Maria Geel dringend op zoek naar stageplaatsen

Tijdens de coronacrisis is het voor scholen niet vanzelfsprekend om zinvolle stageplaatsen te vinden om scholieren volwaardig te kunnen laten afstuderen. Sint Maria Geel gaat een samenwerking aan met Blenders waardoor leerlingen ingeschakeld worden om de DoeDoos te vermarkten.

Scholen krijgen het steeds moeilijker om geschikte stageplaatsen en werkplekken voor hun leerlingen te vinden. Als gevolg van corona is dit probleem nog groter geworden. Leerlingen dreigen niet te kunnen afstuderen als zij geen stageplek vinden.

“We willen leerlingen zo goed mogelijk klaarstomen voor de arbeidsmarkt, zeker voor wie daar snel naartoe wil. Daarbij is een gepaste stage onmisbaar”, zegt Tinny Noyens, stagebegeleidster van Sint Maria Geel. “Door Corona hebben we voor een aantal studenten nog geen stageplaats kunnen vinden of kunnen zij plots niet meer terecht op hun oorspronkelijke stageplaats als gevolg van de strenge coronamaatregelen. Voor onze studenten van het zevende jaar die moeten kunnen afstuderen maakt stage een fundamenteel onderdeel uit van hun opleiding. We zijn daarom dringend op zoek naar stageplaatsen waar onze leerlingen op een manier die coronaproof is aan de slag kunnen, of projecten waar de leerlingen op school aan kunnen werken.”

Gelukkig zijn er ondernemingen die creatief meedenken om stageplekken aan te kunnen bieden die coronaproof zijn. Zo bundelt Sint Maria Geel de krachten met impactorganisatie Blenders vzw uit Turnhout. Een van de leerlingen kan in de eigen school aan de slag om DoeDoos-speelpakketten te maken en te vermarkten, onder toezicht van een projectleider van Blenders.

Sint Maria Geel en Blenders vzw bekijken de mogelijkheid om een structurele samenwerking uit te bouwen met meer opdrachten in de toekomst. Ook voor de stages in Accountancy &IT, IT & Netwerken, Marketing & Ondernemen, Office Management & Communicatie alsook Retail & Visual Merchandising zijn we steeds op zoek naar nieuwe stagepartners.