GeelMol

Stuk fietsostrade Heistraat Geel en Merelstraat Mol is klaar

De fietsostrade tussen de Heistraat in Geel en Merelstraat in Mol is klaar voor gebruik. Alweer 5 kilometer gerealiseerd van de totale 36 kilometer lange fietsostrade tussen Herentals en Balen. Op het grondgebied van Geel moeten hierna nog twee delen afgewerkt worden. In oktober vorig jaar startte de provincie met de aanleg van de fietsweg tussen Heistraat in Geel en Merelstraat in Mol. Hiermee komt de teller op 8 gerealiseerde kilometer van de in totaal 36 kilometer te staan.

Om bermongevallen te voorkomen, bracht men een randmarkering aan. De fietsers voelen niet alleen de rand omdat ze hobbelig is, ze zien ze ook omdat de markering reflecteert in de schemer of duisternis. Ook op dit nieuwe stuk fiets je over een 3,5 meter brede en verlichte fietsweg.

De Geelse schepen van mobiliteit Marlon Pareijn zegt dat dit gedeelte een enorme meerwaarde is voor de mensen die elke dag met de fiets pendelen tussen Geel en Mol. Bijkomend extra pluspunt is de nieuwe trage weg tussen de fietsostrade en het speelbos in ’t Engels kamp. Momenteel wordt in het centrum van Geel hard doorgewerkt aan de fietsverbinding tussen Heistraat en Technische Schoolstraat. In een laatste fase wordt het deel tussen Rauwelkoven en Technische Schoolstraat aangepakt.

Het eerste afgewerkte deel van de fietsostrade is een succes. Van midden juli tot midden oktober maakten ruim 69.000 fietsers er gebruik van. Op weekdagen fietsen er in Geel aan de fietstunnel ter hoogte van Rauwelkoven gemiddeld 792 fietsers en in het weekend gemiddeld 635 fietsers. De topdag momenteel daar was 22 september. Toen telden men er 1.397 fietsers, aldus provinciaal gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens.