GeelKasterleeLaakdal

Vervoerregio Kempen geeft Kempenaars inspraak voor openbaar vervoerplan

De afgelopen maanden heeft vervoerregio Kempen gewerkt aan een plan rond de gezamelijke mobiliteitsvisie op lange termijn. Ze wil de opmaak van het openbaar vervoerplan nu afstemmen met de Kempenaars zelf.

Men kwam in februari van dit jaar met een goedgekeurd openbaar vervoerplan en de Kempense vervoerregio wil dat plan voorstellen aan burgers, stakeholders en gemeenteraadsleden. Het aanbod van vervoersmaatschappij De Lijn wilt men in het plan zo goed mogelijk afstemmen op de noden van de reizigers en andere vervoersmiddelen.

© Vervoerregio Kempen – Vlaanderen

Daarom houdt de Kempense vervoerregio eind november en begin december digitale open tafels voor de verschillende gebieden waaronder de Noorder-, Midden-, Zuider- en Oosterkempen. De reizigers in de Kempen krijgen zelf de kans om het plan nog te verbeteren. Het plan treedt in werking vanaf december volgend jaar.