GeelLaakdalMeerhout

Witte lintjes actie vraagt meer aandacht voor stijgend aantal intrafamiliaal geweld

In Geel overhandigde Vrouw & Maatschappij, de vrouwenafdeling van CD&V, een eisenpakket om sterker in te zetten op de aanpak van intrafamiliaal geweld aan burgemeester Vera Celis en korpschef Dirk Van Aerschot.

Uit de cijfers die de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout op de laatste politieraad presenteerde, blijkt dat er zich in de politiezone een groeiend aantal meldingen van intrafamiliaal geweld voordien. Twee jaar geleden waren er 147 behandelde zaken, vorig jaar 236 en de teller voor dit jaar staat al op 177. Dit laatste cijfer loopt tot en met september van dit jaar. Deze vaststellingen nopen ook in Geel tot actie. Want ieder slachtoffer van partnergeweld is er één te veel.

© Vrouw & Maatschappij Geel

In het eisenpakket staat een nultolerantie te hanteren inzake partnergeweld en dit ook als prioriteit te behandelen in het veiligheidsplan van de politiezone. Ook wordt gevraagd om een communicatie-actie op te zetten om de juiste hulpverleningskanalen eenvoudig kenbaar te maken. Ook vragen de CD&V politica om in te zetten op een goede en adequate opvang en nabehandeling van slachtoffers en voldoende middelen vrij te maken voor psycho-sociaal welzijn in de regio.