GeelKasterleeLaakdal

Alle Kempenaars betalen éénzelfde bedrag voor hun afval vanaf nieuwjaar

IOK Afvalbeheer rekent vanaf nieuwjaar gelijke prijzen voor het ophalen van restafval en gft en het afleveren van afval op het recyclagepark voor 29 gemeenten van de Antwerpse Kempen.

Binnenkort betalen de Kempenaars 0,24 euro per kilo voor de ophaling van restafval en 0,10 euro per kilo voor gft. De vaste kosten per maand voor de containers worden respectievelijk 2,50 euro en 1,50 euro.

Naast de tarieven voor afvalophaling wijzigt vanaf 1 januari ook het toelagereglement voor de tussenkomst in het Diftarsysteem. Zo wordt de jaarlijkse toelage voor kinderen jonger dan 3 jaar 24 euro en krijgen kinderopvangvoorzieningen een jaarlijkse toelage van 12 euro per kindplaats. Personen die door medische redenen een grotere afvalproductie hebben, krijgen een toelage van 36 euro. Verenigingen en scholen die een ophaalpunt voor restafval en/of gft voorzien, ontvangen maandelijks een toelage van 2,50 euro. Dat bedrag wordt vermeerderd met 1,50 euro per extra gft-container.

Volgend jaar wordt ook de nieuwe pmd-zak ingevoerd. Vanaf dan gaat alle plasticafval in de nieuwe blauwe zak en wordt de lichtgroene zak voor restplastic overbodig. Oude pmd-zakken zal je wel steeds kunnen blijven aanbieden bij ophaling. De prijs van pmd-zakken wordt al vanaf januari aangepast naar 3,60 euro per rol van 24 zakken.

Normaal heeft iedereen de nieuwe afvalkalenders tegen het einde van het jaar ontvangen. Wie nog geen kalender in de brievenbus heeft gekregen, kan een exemplaar verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis.