GeelKasterleeLaakdal

Bezit en gebruik van vuurwerk is verboden tijdens eindejaar

Gouverneur Cathy Berx liet een politiebesluit publiceren dat vuurwerkgebruik tijdens de eindejaarsperiode verboden is. Zelfs zichtbaar bezit is verboden. Eerst was het ook de bedoeling dat vuurwerkverkoop verboden zou worden, maar dat is er uiteindelijk nooit doorgekomen.

Volgens de gouverneur gaat het afsteken van vuurwerk meestal gepaard met oncontroleerbare samenscholingen. En in deze periode is het vooral nodig om het aantal sociale contacten te beperken. Bovendien stelt men elk jaar ook vast dat er ongevallen zijn bij personen die vuurwerk afsteken of bij verbrandingen in open lucht. Dit jaar kan men die slachtoffers extra missen in de ziekenhuizen.