Geel

SBS Larum dicht tot en met kerstvakantie

De stedelijke basisschool Larum sluit tot aan de kerstvakantie. Dit werd beslist na een nieuw overleg met de burgemeester, de medische experts en het CLB. Alle leerlingen moeten afstandsonderwijs volgen om organisatorische redenen. Er werden namelijk nog enkele leerkrachten uit voorzorg in quarantaine geplaatst waardoor fysieke lessen in de lagere school niet langer haalbaar waren. De school voorziet wel noodopvang voor ouders die geen oplossing vinden, uitgezonderd van leerlingen van het tweede jaar die om medische redenen in quarantaine zijn. De kleuterschool blijft wel open.