Mol

27 bewoners WZC Hemelrijck bezweken aan COVID-19

In het Molse woonzorgcentrum Hemelrijck lijkt de situatie ondertussen gestabiliseerd. De laatste testronde leverde drie nieuwe besmettingen op bij de bewoners en twee bij het personeel. Dat brengt de teller op 88 besmette bewoners en 42 personeelsleden. De gezondheidstoestand van de meeste bewoners verbeterde de voorbije dagen aanzienlijk, maar er viel nog één bijkomend overlijden te noteren. Zo stierven nu al 27 bewoners van Hemelrijck sinds de corona-uitbraak in het woonzorgcentrum.