GeelLaakdalMeerhout

Dalende trend verkeersongevallen met gewonden zet zich ook in 2020 verder

Vorig jaar werden 138 verkeersongevallen vastgesteld met lichamelijk letsel in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Het laagste cijfer ooit, volgens korpschef Dirk Van Aerschot. De dalende trend van de laatste jaren zet zich stevig verder. Dit is waarschijnlijk een positief gevolg van de corona-pandemie. Het aantal slachtoffers daalde in 2020 met 23%. Jammer genoeg registreerde men ook drie dodelijke ongevallen.

Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel daalde met bijna twintig procent ten opzichte van 2019. Belangrijker nog dan deze afname is ook de daling van het aantal slachtoffers met 23%. Bij de zwaargewonden stellen we een daling van elf% vast: in 2019 raakten 26 personen zwaargewond bij een verkeersongeval, in 2020 waren dit er drie minder. Drie mensen overleden bij een verkeersongeval in de zone.

51% van de verkeersslachtoffers in 2020 waren kwetsbare weggebruikers. 80 personen van deze groep werden lichtgewond, dertien slachtoffers werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis en één voetganger overleefde het ongeval niet. De grootste groep kwetsbare verkeersslachtoffers waren fietsers (75%). De ernst van de verwondingen lag het hoogst bij de voetgangers. Eén op de vijf werd zwaargewond. Bij de fietsers was dit één op de zes en bij de bromfietsers één op de tien. De kwetsbare weggebruikers blijven de komende jaren extra aandacht vragen.

Dertien verkeersongevallen met gewonden werden veroorzaakt door een persoon die te diep in het glas gekeken had. De overgrote meerderheid (92%) van deze bestuurders die onder invloed reed, waren mannen. 60 procent van deze bestuurders onder invloed was tussen de 20 en 40 jaar.

Vorig jaar stelde men 61.655 verkeersinbreuken vast. Dit is een zeer sterke stijging ten opzichte van 2019. Deze stijging is te verklaren door de uitbreiding van de trajectcontroles (onbemande snelheidscontroles). Het overgrote deel, zo’n 90%, van de inbreuken zijn snelheidsovertredingen. De politie controleerde met de bemande camera bijna 164.000 voertuigen. 12% hiervan reed sneller dan toegelaten. Bijna 37.000 bestuurders reden te hard op een trajectcontrole.

Door de corona-pandemie werden er veel minder alcoholcontroles uitgevoerd. Twee procent van de gecontroleerde bestuurders had teveel gedronken om een voertuig te besturen. 44 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. 36 bestuurders waren onder invloed van drugs. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

759 personen kregen een boete omdat ze al rijdend aan het gsm-en waren. 545 personen kregen een boete voor foutief parkeren of stilstaan. Men schreef 176 bekeuringen uit omdat de mensen niet in orde waren met de technische keuring. Voor het niet-dragen van de veiligheidsgordel en/of foutief gebruik van een kinderzitje, stelden de agenten 160 onmiddellijke inningen op.