Geel

Geelse Mondiale Raad is nieuwe naam voor Geelse Derdewereldraad

De Geelse Derdewereldraad heet vanaf nu Geelse Mondiale Raad. Deze raad geeft advies aan de stad Geel over mondiale thema’s zoals wereldburgerschap, solidariteit en mondiale samenwerking.

Om Gelenaars bewust te maken van deze thema’s, organiseert en ondersteunt deze adviesraad ook allerlei activiteiten zoals Zuidergekte, De Langste Tafel, Oxfam geschenkenbeurs en activiteiten voor projecten in het Zuiden.

De naam Derdewereldraad dekte al een tijd de lading niet meer. In deze coronatijden bleek nog maar eens dat er maar één wereld is en dat solidariteit uitgedragen wordt over de hele wereld. Daarom kozen de raadsleden voor Geelse Mondiale Raad als nieuwe naam.

De projecten die de Geelse Mondiale Raad steunt in het Zuiden lijden erg onder de coronacrisis. Regio’s worden nog dieper in de armoede gedrukt door het sluiten van de informele economie. Met de noodhulpsubsidie van de stad konden preventieve middelen tegen covid-19 uitgedeeld worden waaronder zeep, proper water en mondmasker. Met de tweede noodhulpsubsidie worden de economische activiteiten zo goed mogelijk terug opgestart om weer brood op de plank te brengen bij de mensen daar.

Ook dit jaar organiseert de Geelse Mondiale Raad minder activiteiten vanwege de coronamaatregelen. Daarom ligt de focus op inhoudelijk werk en gaat de raad nadenken over wereldburgerschapseducatie in Geel en het Geelse mondiale beleid. Men hoopt dat het evenement De Langste Tafel op 19 september kan plaatsvinden. Dit is een jaarlijkse bijeenkomst van alle nationaliteiten in Geel voor een verbindende activiteit. Tijdens het eerstvolgende evenement zal ook de nieuwe naam ‘Mondiale Raad’ extra in de kijker worden gezet.

Er zijn altijd nieuwe mensen welkom bij de Mondiale Raad. Je kan contact opnemen met het secretariaat van de Geelse Mondiale Raad via gelijke.kansen@geel.be.