Geel

Herstellingswerken spooroverweg Rauwelkoven

Op 30 en 31 januari worden er herstellingswerken aan de spoorwegovergang van Rauwelkoven uitgevoerd. De spooroverweg is volledig afgesloten van 30 januari om 8 uur tot en met 31 januari om 14 uur. De omleiding loopt via Larum, Larumsebrugweg en Reiten. De overweg is open voor voetgangers van 8 u tot 9 uur en van 15 uur tot 16 uur.