Mol

Mols comité KotK waarschuwt voor telefonische inzameling van vrouw

De afgelopen dagen ontvingen verschillende inwoners uit Mol telefoontjes van een vrouw, die zogezegd geld inzamelde ten voordele van Kom op tegen Kanker. Het Molse Comité Kom op tegen Kanker benadrukt dat het niet gaat over een eigen initiatief en dat het ingaan op telefoon altijd bedenkelijk of onzeker is.

Want elk initiatief in Mol om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker wordt altijd vooraf gemeld aan het lokale comité. Wie echt fondsen inzamelt voor Kom op tegen Kanker kan altijd een formeel attest met een identificatienummer voorleggen.

Enkele gekende initiatieven in Mol zijn het jaarlijkse plantjesweekend, wandeling op De Maat, Ontbijt, Krokken tegen Kanker, Café tegen Kanker, soepverkoop, Kom-Wel-Zijn-Op-dag en de infostand op het avondmarkt in Ginderbroek.

Vind je het telefoontje verdacht? Verwittig dan meteen de politie.