Geel

Twee klassen van basisschool SAIO in quarantaine

Een leerling van stedelijke basisschool SAIO is besmet met het coronavirus. De overige 5 leerlingen van zijn klas en 2 leerkrachten worden getest en moeten in quarantaine.

Ook de 13 leerlingen van de klas van de broer van de besmette leerling en hun 2 leerkrachten gaan in quarantaine uit voorzorg. Daar zijn ook nog 3 leerlingen ziek. Afhankelijk van de testresultaten van de broer en zieke leerlingen, volgt mogelijk ook nog een testronde bij de hele klas.

De besmette leerling kwam met aangepast busvervoer naar school. De 24 kinderen op de bus werden maandag getest in het triagecentrum in Geel. Dinsdag zijn de resultaten bekend. Op dag 7 moeten de kinderen en betrokken leerkrachten opnieuw een test ondergaan. De situatie in de school wordt samen met de stad nauw opgevolgd met ondersteuning en advies van medische experts en het CLB.