GeelLaakdalMeerhout

100 zorgverleners krijgen eerste coronaspuitje in vaccinatiecentrum De Waai

100 zorgverleners uit Geel, Laakdal en Meerhout kregen op vrijdag een eerste dosis van het coronavaccin toegediend in vaccinatiecentrum De Waai. Zij waren de allereerste bezoekers van het vaccinatiecentrum. Volgens Eddy Laeremans, programmamanager voor de vaccinatiecentra De Waai en De Zoerla verloopt de levering van de coronavaccins trager dan verwacht. Men hoopt dat de verdere levering van de vaccins geen roet in het eten gooit, zodat men in de loop van maart kan starten met de 65-plussers.

© Stad Geel

Het vaccinatiecentrum in Geel heeft een poule van 800 medewerkers en vrijwilligers ter beschikking. Zij krijgen de nodige opleiding voor ze effectief aan de slag gaan. Vandaag was er een twintigtal medewerkers aan het werk in het vaccinatiecentrum. Twee centrumverantwoordelijken keken toe op een goed verloop van het vaccinatieproces.

Op woensdag 24 februari komen opnieuw 200 zorgverleners langs voor een coronavaccin. Dan werken de medewerkers van het vaccinatiecentrum op twee vaccinatielijnen. Volgende week verwacht men een levering van 200 vaccins voor de volgende bezoekers tijdens de eerste week van maart.