Meerhout

Meerhout streeft naar 0 verkeersslachtoffers met ondertekening SAVE-charter

De gemeente Meerhout onderschrijft de missie om te streven naar nul verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen, met de ondertekening van het SAVE-charter en door deel te nemen aan het traject van verkeersveilige gemeente.

© Provincie Antwerpen

Het Meerhoutse gemeentebestuur beseft dat er pijnpunten zijn in de gemeente waar de verkeersveiligheid in het gedrang komt, zeker wat betreft de zwakke weggebruikers. Meerhout gaat een eigen actieplan verkeersveiligheid opstellen en uitvoeren. De provincie Antwerpen begeleidt de gemeente hierbij.