GeelLaakdalMeerhout

12 procent van de volwassenen in ELZ Zuiderkempen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus

2826 spuitjes zijn er al gezet in vaccinatiecentrum De Waai. Er komt stilaan vaart in de vaccinatiecampagne. In de Eerstelijnszone Zuiderkempen bedraagt de vaccinatiegraad van de volwassenen ruim 12 procent. Voor de 2 centra van de eerstelijnszone Zuiderkempen staan er volgende week bijna 2800 vaccinaties op de planning. De week daarop zijn het er meer dan 4500.

© ELZ Zuiderkempen – Evolutie vaccinatiegraad

Vorige week werden de 85-plussers gevaccineerd. Deze en volgende week staan de 80 tot 85 jarigen op de lijst. In vaccinatiecentrum De Waai worden volgende week 1513 vaccins gezet. Ook de uitnodigingen voor de 75 tot 80-jarigen zijn ondertussen vertrokken. Het vaccineren van deze groep start in de week na Pasen. Dan worden er 2781 prikjes gezet in De Waai. Over een viertal weken zijn normaal alle 65-plussers gevaccineerd. 4557 volwassen Gelenaars kregen ondertussen een eerste prikje.