GeelLaakdalMeerhout

Enkele woningen in Geel bedreigd door pijpleiding Ruhrgebied-Antwerpse haven

Over twee jaar wil Vlaanderen een ondergrondse leidingstraat aanleggen voor het transport van ondermeer propaangas en CO2 tussen het Duitse Ruhrgebied en de Antwerpse haven.

Het gaat om vijf à acht pijpleidingen die gebundeld worden. Er liggen drie mogelijke trajecten op tafel, die allemaal Geel zouden doorkruisen. Over het ganse traject zouden er tussen 18 en 80 woningen moeten wijken, waarvan ook enkele in Geel.

Maar ook in de buurgemeenten Laakdal, Meerhout en Olen zouden er bij 1 van de tracés woningen onteigend worden.