Geel

Stad Geel keurt reservefonds van 6 miljoen goed voor Ziekenhuis Geel

Maandag besliste de Geelse gemeenteraad om deze legislatuur nog twee keer drie miljoen euro op een reservefonds te storten voor het Sint-Dimpnaziekenhuis. Dit fonds wordt opgericht om exploitatietekorten van het ziekenhuis naar aanleiding van de gekende pensioenproblematiek op te vangen, of om tussen te komen bij financiële verliezen naar aanleiding van Covid-19.

Dirk Kennis (De Brugpartij) stelde zich de vraag waarom dit fonds van het stadsbestuur nodig is, aangezien er al financiële steun voor de covid-19-periode komt van zowel de Vlaamse als de Federale overheid. Daarop verklaarde Griet Smaers (CD&V), schepen van Zorg en Gezondheid, dat het reservefonds enkel aangewend kan worden met het oog op de dekking van de verliezen van het ziekenhuis. Naar aanleiding van de covid-19-pandemie draaide het Geelse ziekenhuis in het voorjaar van 2020 immers een verlies van maar liefst € 100.000 per dag, aldus de schepen. Hoewel de federale overheid wel twee miljard euro reserveerde om te verdelen over alle Belgische ziekenhuizen, zou het volgens haar nog wel enige tijd duren voor er duidelijkheid komt hoeveel elk ziekenhuis zal krijgen. Omdat de eindrekening voor de zorg tijdens de pandemie pas over een aantal jaren volledig gemaakt kan worden, wil het stadsbestuur nu met dit fonds als een goede huisvader haar voorzorgen reeds nemen, met de hoop dat er geen effectieve verliezen geleden worden.

Op een bijkomende vraag van Myriam Smets (Open VLD) benadrukte Smaers dat het reservefonds alleen kon ingezet worden voor eventuele verliezen door de pensioenen of de covid-19-pandemie, tenzij de Raad van Bestuur van het ziekenhuis en het College van Burgemeester en Schepenen anders akkoord zouden gaan. Met deze clausule wilde men volgens Smaers vooral anticiperen op eventuele onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een andere pandemie dan de huidige.

© Sander Verwerft